Copyright

Alla dikter i denna blogg, som inte är benämnda som citat är författade av Ivander och belagda med Copyright restriktion. Härmed ges dock tillåtelse att sprida dessa dikter obegränsat, under förutsättning att utgivningsdatum enligt denna blogg och författare "Ivander" tydligt bifogas, samt att ...
Visa fler inlägg