Havets sång

Somliga säger att havet brusaroch i hård vind att det dånarkanske en lyssnare dessa ord förtjusar,men känslan det snarast hånarAtt beskriva havets sång med ordsom ger sinnet dess rätta nyanskan ej ske i likhet med annat på jordåtminstone visste jag ej att sådant fannsFörsök ej ge uttryck i ord vad ...
Visa fler inlägg