Landad omtanke

I tight samarbete med Jenny, efter fem omsorgsfulla redigeringar nedbantad till rätt format och helt renad från flummigheter landade dikten "Tanke om" som en kär överraskning!
Visa fler inlägg