Ivander's Omtankar - Massmederi

Massmederi

Retorikens kraft
var så sent som under första hälften av 1900-talet
tillägnad kyrkan,
men under denna period tillägnade sig också
marknadsförare mer och mer av kunskapen,
och började dessutom utveckla densamma.

I mitten av 1900-talet beskylldes Volvo
att vara orsak till skogsdöden i Västergötland.
Volvo anlitade en konsult i retorik
som via tidningskampanj vände opinionen på tre månader
från Volvoansvar till politikeransvar

På 1980-talet insågs,
att det var riskabelt att isolera det retoriska maktredskapet
och en professur i retorik inrättades i Uppsala
för att ge kunskap åt folket.

Vet du vad retorik är?
Om inte, ta reda på det nu,
för att inte bli ett offer.

Vi har kanske inte engagerat oss så helhjärtat,
men det gjorde politikerna.
I dag har de lyckats dirigera massmedia,
att ange poliskåren
som orsak till dagens ungdomsraseri.

Polisen utför ett professionellt arbete.
Vill du se?
Följ t.ex. IG-chefen på Södermalm
via Twitter https://twitter.com/IGchefen
upplev verkligheten.

Hur kan vi skaffa ett massmedia
med annat mål än sensation och rövslickeri?
#1 - - Nattljuset:

Är det verkligen så? Jag har inte vare sig läst en tidning eller sett några nyheter senaste veckan (och sällan innan) Problemet ligger verkligen inte hos polisen, däremot i rätt hög grad i polisens uppdrag; att skydda de som något har från de som inget har...

Svar: Påstått polisuppdrag verkar komma från skum källa?
Ivander