Massmederi

Retorikens kraft var så sent som under första hälften av 1900-talet tillägnad kyrkan,men under denna period tillägnade sig också marknadsförare mer och mer av kunskapen, och började dessutom utveckla densamma.I mitten av 1900-talet beskylldes Volvo att vara orsak till skogsdöden i ...
Visa fler inlägg