Ivander's Omtankar - Vaken eller?

Vaken eller?

Är jag en del i eländigheten?
Orkar jag känna min sanna lycka?
Är jag rädd att överglänsa någon?

Ger jag omgivningen min rätta bild?
Har jag själv sett den bilden?
Känner eller förtrycker jag mitt rätta jag? Varför?

Söker jag mig själv i andra eller mitt inre?
Har jag fattat att jag är någon,
men inte mer än andra?

Vet jag att andra hör mig och vilka?
Hur faller mina ord
hos dem jag inte tilltalar?

Hjälper jag den det är synd om?
Skapar jag skuldkänslor, åt mig och andra?
Får någon smaka min lycka?

Vad är min vilja,
att bjuda
världen?


Alias/Ivander
#1 - - Nattljuset:

Vilken fin text! Lågmäld går den rakt in i hjärtat. Tack!