Vaken eller?

Är jag en del i eländigheten?Orkar jag känna min sanna lycka?Är jag rädd att överglänsa någon?Ger jag omgivningen min rätta bild?Har jag själv sett den bilden?Känner eller förtrycker jag mitt rätta jag? Varför?Söker jag mig själv i andra eller mitt inre?Har jag fattat att jag är någon,men inte mer ...
Visa fler inlägg