Ivander's Omtankar - Förstå valdebatten

Förstå valdebatten

Min dotter ringde i morse ...
Hej pappa. Kan du göra mig en tjänst? Heltidsjobb och barn
har gjort det omöjligt att hinna med valdebatten. Jag måste rösta
blankt, eller kanske du kan hjälpa mig. Kan du kort försöka summera vad
partierna står för så att jag kan ta ett beslut?

Jag har nyss sänt svaret till henne och kom då på att kanske någon annan också vill ha en "ickepolitikers" syn på partierna. Så varsågoda!

Hej Jenny
Jag försöker här summera vad jag själv kan om partierna...
men det är ju inte lätt att bedöma vad de står för i framtiden...
politikerna vill ju mera göra reklam för sig själva än att lägga fram fakta.
D.v.s. alla som röstar får i någon mån gissa eller chansa, det är  umgefär
som att spela på travet.

Jag har i alla fall lyssnat mer på tv-debatterna i år än jag brukar
så du kan känna dig lite trygg ändå.
 
Det inte så stor skillnad mellan partierna så
det blir ingen omgående katastrof  oberoende av vem som vinner,
ett undantag är SD (Sverigedemokraterna) som de andra partierna inte vill ta i med tång.
Så börja med att glömma SD.
 
Det första valet du bör göra är att välja block,
- rött = Socialdemokrater, Vänsterpartiet, Miljöpartiet
- blått = Moderater, Folkpartister, Centerpartiet, Kristdemokrater.
Den stora skillnaden mellan dessa är som jag ser det:

- De röda är mer för att ta hand om folk och därmed även bestämma mer om vardagslivet.
  De tar in större skatter för att kunna ge bidrag och omfördela från rika till fattiga.

- De blå är mer för att förbättra ekonomin totalt och därmed får mera över till både rika och fattiga. De vill ge folk större frihet än de röda, vilket innebär en fördel för de smarta. De som inte är så smarta har mindre möjlighet att ytnyttja sin frihet (fast de kanske har svårt även med de rödas krångligare bestämmelser)

 
  
Frågor som varit viktiga i år och debatterats på blocknivå är:

- Utbildning
Det är 36000 ungdomar per år som inte klarar slutbetyg i dagens skola vilket bidrar till utslagning av unga.
 De blå vill införa alternativ yrkesutbildning med lärlingsintroduktion i arbetslivet för de som vill.
 De röda vill tillsätta fler lärare så att alla kan klara utbildnigskrav på gymnasienivå.

-  Arbetslöshet
  De blå vill favorisera (minska skatt för) småföretag så att de anställer fler unga. De begränsar också tid för ersättning från a-kassa och driver påtvingad utbildning under tiden för arbetslöshet.
  De röda tycker detta är omänskligt, om man jobbat i många år . De vill inte tidsbegränsa a-kassa.
  (I övrigt något luddigt för mig vad de vill, men de ogillar starkt det blå förslaget)

- Sjukvård
  De blå vill fortsätta tillåta privat drivning av sjukvård, och pekar på förbättringar i sjukvården pga att 230 fler vårcentraler de senaste tre åren har förbättrat kvaliten pga bättre konkurrens. Regler, och ersättning kommer dock alltid från landstinget.
  De röda påstår att privat vård favoriserar de rika och vill därför ha landstingsstyrd vård.

- Sjukförsäkring
   De blå fokuserar starkt på rehabilitering och come back till arbetslivet. I vissa fall sker utförsäkring, t.ex. om möjligt anpassat arbete ej godtas. De beskyller de röda för utslagning genom odugligförklara för många.
   De röda vill att rätten till ersättning skall vara tryggare och att läkares råd skall gälla utan att den enskilde engagerar sig för att hitta lämpligt arbete. De beskyller de blå för omänsklighet.

- Integration
   De blå vill överföra mottagning av invandrare till arbetsförmedlingen. De tror att de som är flyktingar är bland de starkare som orkar lämna sitt hem och fly till ett främmande land.
     Därför önskar de inte bli omhändertagna av socialen. De vill etablera sig så snart som möjligt.
   De röda vill  fortsätta ta om hand invandrarna via socialen.

- Miljö
  Inga större skillnader. Båda parter vill minska kodioxid och behålla kärnkraft.
  De blå kan dock tänka sig bygga nya kärnkraftverk om det behövs för att klara energibehovet. Det vill inte de röda.
  Miljöpartiet är ju främst för miljön och finns hos de röda. Men även moderater och centerparti har ju drivit miljöfrågor, t.ex Reinfeldt i EU-parlamentet. Han pekar på att vi nu har de tuffaste kraven i Europa på koldioxid.Partipolitik:
Det finns några unika intresseområden för partierna inom blocken
som de kan förväntas driva lite mera om de kommer in i riksdagen
Kort beskrivet...

Röda blocket
Socialdemokraterna...Rättvisa, bidrag, jämlikhet
Vänsterpartiet... lika för alla, myndigheterna tar hand om dig (kommunism)
Miljöpartiet...miljöfrågor

Blå blocket
Moderaterna...Stark ekonomi, frihet, privatisering
Centerpartiet...Småföretagare, miljöfrågor
Folkpartiet... Utbildningsfrågor
Kristdemokrater...Mänskligare samhälle, bra vård

Prognosläge:
Moderaterna har fått många röster i prognoserna för att de har klarat ekonomin bäst i Europa under de gångna krisåren. Grekland t.ex. (med röd regering) har lånat pengar så att de nu är i en akut kris
Moderaterna hävdar att det svenska röda blockets förslag till budget ligger på minus 20 miljarder....
så, de nuvarande prognoserna pekar på att det blå blocket kommer att vinna.
Det innebär att en röst på de röda partierna mest blir ett uttryck för ens egna ideal, med minskad möjlighet till verklig påverkan (underläge i riksdagen, men ändå en röst som kan höras).


De tre valsedlarna.
Vi lämnar tre valsedlar
- Riksdagsval,
-Landstingsval
-Kommunval


För riksdagsvalet bör synpunkterna ovan beaktas. Riksdagen ansvarar
för landets grundläggande lagar och värderingar och kan påverka oss
direkt genom bidragsbestämmelser och skattepolitik, och indirekt
genom styrning av kommun och landsting.
 

Vad gäller kommun och landsting kan personval (skicklig representant) i landstingsråd och kommunfulmäktige vara viktigare än partivalet.
Visst bör du även här tänka efter vilket parti som enligt ovan är närmast dina egna intressen och värderingar men...
det är kanske viktigare att tänka efter hur det är nu:
 
I Stockholms landsting styr det blå blocket sedan år 2006....
Har utvecklingen inom vård, kommunikation och landstingsskatt varit OK,
eller är den så dålig så att du vill välja rött nu?
 
Kommunens ansvarar för skola och närmiljö.
De flesta representanterna i  stadsdelsnämden Enskede-Årsta-Vantör som kommer från Bandhagen tillhör röda blocket.
Är det bra i Högdalen eller vill du ha nya krafter?
 
Hoppas du kan ta beslut som känns rätt för dig.
 
Kram pappa