Ivander's Omtankar - Bonus för kris

Bonus för kris

För mig som individ kan det goda och det onda uppfattas som
"bra och dåligt" för mig själv.
Utgångspunkt är min nuvarande situation med mina samlade
erfarenheter och kunskaper om vad som är bra och dåligt.


Om jag tar ansvar för mitt agerande i lite större perspektiv,
så förstår jag att min lycka också har samband med det
som är bra och dåligt för mina vänner, bekanta och även
andra människor inklusive naturen i det samhälle jag lever i.

Jag har en medfödd frihet att ha min egen uppfattning om det
onda och det goda.
Jag har också frihet att bestämma vilka som ingår i det
samhälle jag anser vara mitt eget. Det kan variera alltifrån
extremt egoistisk individ, familj, hemby, dialekt- språk område,
ras, ekonomi- åsikts- makt- intressegrupp, annan klan,
hela jorden eller universum.


Jag föddes i ett samhälle med lagar och regler. Jag blev
uppfostrad i kärlek och hat, i kunskap och fördomar,
i medkänsla och egoism, i mod och rädsla,
i självbevarelsedrift och skuld, i tillit och oro...

"Det är inte mitt fel,  men det är mitt eget ansvar
 att jag är den jag är" (Citat dr Joe Vitale).

Jag har total frihet i min tanke, men eget ansvar för mitt
agerande i samhället. Om jag intar en roll som ledare,
makthavare eller annan roll med möjlighet att påverka andra
människor borde jag vara helt klar över att jag har kunskap och
kan ta detta ansvar i kärlek och medkänsla till människor och
natur som berörs.


Den nuvarande globala ekonomiska krisen speglar en stor
brist på ansvar, hos både företagsledare, politiker och
massmedia.
De flesta människor verkar ha kunskap om att krisen byggts
upp genom att konsumtionen minskar, vilket i sin tur orsakar
arbetslöshet och ännu mindre konsumtion...
Ledare och massmedia startade detta ekorrhjul
med budskapet att "det kommer att bli kris".
Bankskrällen de skyllde på hade varit en bagatell att åtgärda,
jämfört med våra ledares och massmedias vandalisering av
samhällets livsfunktioner.

För att dölja sanningen fokuserar politiker och massmedia på
avledande orsaker som t.ex. bonusersättning, girighet och
penningars onda makt, men ...
pengar är bara ett verktyg för att fördela resurser och är av godo.
Problemen dyker snarare upp när pengar fattas.


Att tjäna pengar och att få bonus är ett fantastiskt hjälpmedel
för att bli premierad och lockad till goda insatser. Massmedia
borde ha åtskilt denna positiva sida från den kriminella
hantering som sker när bonus delas ut vid dåliga resultat,  
vilket borde ses som grov förfalskning och stöld.


Massmedia uppvisar själva en sjuklig girighet genom
att tjäna pengar på att skapa en kris, som genom sensation
drar in stora pengar.

Vi alla som inte är ledare, men som ändå tar ett ansvar för vår
roll i samhället, utgör en stark resurs i ett demokratiskt
samhälle. Varför vänder sig inte de politiska ledarna till oss
när de behöver hjälp.
De tog inte ansvar och de sprang räddhågat  med i
sensationsruset, men de kunde ha uppmanat oss att inte gå
på massmedias falska budskap.
De gav massmedia bonus för djävulens (vem det nu var)
budskap, men kunde i stället ha låtit oss alla förstå,
 att ingen kris uppstår om vi fortsätter konsumera utan oro.

#1 - - nattljuset:

Problemet är väl att våra makthavare liksom de flesta av oss styrs av rädsla istället för kärlek, varför de inte k a n ge ett annat budskap än det de givit. Slutklämmen i ditt inlägg känns väldigt bra iaf: "Fortsätt att leva i tillförsikt, för rädsla krymper allt inklusive ekonomi". (Min tolkning av slutklämmen i inlägget). Ha en fin dag! kramar! dA

#2 - - Nattljuset:

Det där med sant och falskt är verkligen inte lätt att särskilja. Det slog mig nu när jag läst igenom både ditt inlägg och min kommentar att rädsla visst kan få ekonomin att v ä x a också, inte bara att minska. Det beror på vad rädslan riktar in sig på.

När massmedias budskap säger: Du duger inte i befintligt skick. Andra är mycket lyckligare än du; då tränger budskapet in i vårt undermedvetna och får oss att försöka konsumera bort vår mindervärdeskänsla och/eller brist på lycka vilket får ekonomin att växa... Är det av godo?