Bonus för kris

För mig som individ kan det goda och det onda uppfattas som "bra och dåligt" för mig själv. Utgångspunkt är min nuvarande situation med mina samlade erfarenheter och kunskaper om vad som är bra och dåligt.Om jag tar ansvar för mitt agerande i lite större perspektiv, så förstår jag att min lycka ...
Visa fler inlägg