Ivander's Omtankar - Intentioner

Intentioner


Mina (Ivander's) intentioner för denna blogg är:

Bloggen riktar sig till alla i Cybern och fokuserar på tankar.
(den är naturligtvis mycket starkt begränsad här på grund av att den är skriven på Svenska.)

Innehållet speglar min ärliga övertygelse
och avsikten är att inläggen väl skall rymmas inom ramen för min verkliga kunskap och förståelse.

De tankegångar som presenteras är i kärlek och omsorg riktade mot
det goda, ljusa, positiva, inre närvaro, lycka etc. 
Jag vill helt enkelt bidra till att alla mår bättre.

Starkt negativa företeelser presenteras enbart
när jag kan bidra med möjlighet att omvända förutsättningarna.
M.a.o. tankar om problem presenteras tillsammans med föreslagen åtgärd.

Stor respekt tilldelas läsaren och tankens kraft. 
Varje inlägg granskas före utgivning med avseende på förståelse för hur läsaren kan påverkas.

Kommentarer beaktas alltid och ger upphov till korrigeringar om befogat.

Kommentarer kan censureras bort om de strider mot bloggens grundläggande intentioner.
För att respektera yttrandefriheten kan dock kommentarer presenteras
på egna media och kopplas via en länk i denna blogg. 
Jag förbehåller mig då rätten att själv kommentera sådan länk.

Kommentarer godkänns för publicering endast om de avser det inlägg de är knutna till.
Om kommentar används för meddelande som inte avser inlägget,
 kan det eventuellt besvaras som mejl.

Mvh Alias Ivander