Ivander's Omtankar - Copyright

Copyright

Alla dikter i denna blogg, som inte är benämnda som citat
är författade av Ivander och belagda med Copyright restriktion.

Härmed ges dock tillåtelse att sprida dessa dikter obegränsat,
under förutsättning att utgivningsdatum enligt denna blogg
och författare "Ivander" tydligt bifogas,
samt att texterna inte under några omständigheter används
som del av material som används i reklam, försäljning
eller för annan typ av ekonomiskt vinstgivande syfte.

Mvh Alias Ivander